Det finns många olika orsaker för fall bland personer över 65 år. Men en av de största orsakerna bottnar i just rädslan för att falla. Denna rädsla påverkar framförallt genom att man slutar utsätta sig för situationer där man är rädd för att ramla, alltså situationer där balansen kan sättas på prov. Det kommer indirekt betyda att balansen ganska snabbt kommer att bli en hel del sämre. Man kan jämföra det med att en person bryter benet och tvingas gå med gips 6 veckor. När personen tar av gipset så har benet minskat drastiskt i omfång och musklerna i benet blivit en hel del svagare, detta på bara 6 veckor. Tänk då hur balansen påverkats efter flera år av fallrädsla där man inte vågat utsätta balansen för utvecklande prövningar.

Givetvis är det en svår situation när man inte vill riskera att falla pga de stora missöden ett fall kan medföra. Men att vara rädd för att ramla och därför undvika situationer där balansen behöver användas gör dig alltså kontraproduktiv och kommer i längden att kunna öka risken för framtida olyckliga fall.

Tänk på hur snabbt barn lär sig att gå. När de väl börjat komma upp stående på benen och har gått sina första steg så utvecklas deras balans och gång otroligt snabbt. Detta just pga att de utmanar sig själva utöver sina gränser (så att de ramlar) och inte är rädda för att ramla. Givetvis menar jag inte att en äldre person ska utmana sig så mycket så personen riskerar att ramla, men det finns många sätt att träna sin balans där man på ett säkert sätt kan utmana och utveckla sina balansförmågor utan att riskera att ramla 🙂

Lämna ett svar